Bez názvu

I dítě ví, jak cenný je les. Svěží, dechberoucí vůně stromů. Ozývající se ptáci létající nad tou hustou velikostí. Stabilní klima, udržitelný rozmanitý život a zdroj kultury. Lesy a další ekosystémy však visí na vlásku a hrozí, že se stanou ornou půdou, pastvinami a plantážemi.